Produkt dostępny!
Wysyłka w ciągu: 2 dni
Wydawca: Tetragon

Celtica. Studia z dziejów Celtów

TOM II

 

Praca zbiorowa

 

Podsumowując stwierdzić należy, że Celtica tom II to wydawnictwo wartościowe i potrzebne. Zawiera teksty ciekawe, bardzo dobrze napisane, tak pod względem merytorycznym, jak i językowym. Dobrze się stało, że redagowane jest w sposób interdyscyplinarny. Jest przy tym nowoczesne i otwarte na nowe interpretacje. Należy tylko życzyć Redakcji wytrwałości w pracy nad następnymi tomami.

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Reasumując stwierdzam, że Celtica tom II, wyróżnia się pogłębionym ujęciem prezentowanych w niej zagadnień. Opublikowanie jej niewątpliwie przyczyni się do udostępnienia zawartych tu poglądów szerokiemu gronu badaczy wnosząc nowe wartości poznawcze do literatury przedmiotu. Treść recenzowanej pracy znajduje się w głównym nurcie moich zainteresowań naukowych. Tym samym z dużą uwagą śledzę najnowszą literaturę przedmiotu i podejmowane aktualnie dyskusje nad prezentowanymi w niej zagadnieniami. Na tle innych, znanych mi pozycji wydawniczych ukazujących się współcześnie i omawiających zbliżoną tematykę, mogę stwierdzić, że przedłożona mi do recenzji książka mieści się niewątpliwie w czołówce polskich publikacji poświęconych problemowi świata celtyckiego.

dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM

Instytut Prahistorii UAM

 

Spis treści:

Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Irlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Michał Norbert Faszcza

Raz jeszcze o klientelizmie wschodnich plemion goidelskich . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 

Celtowie w Europie Środkowo-Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . 26

Andrzej Dubicki

Burebista i upadek potęgi celtyckiej nad środkowym Dunajem . . . . . . . . . . . . . . . 26

 

Celtowie na ziemiach polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Łukasz Kieferling

Rekonstrukcja staterów kujawskich typu Gąski i Sławęcinek.

Mennica celtycka z przełomu er w świetle eksperymentów . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

 

Marek Olędzki, Leszek Ziąbka, Adam Kędzierski

Celtowie w międzyrzeczu Prosny i Warty u schyłku epoki La Tène . . . . . . . . . . . . . 42

 

Wojskowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Damian Waszak

Bitwa nad rzeką Sabis (57 r. p.n.e.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

 

Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Michał Norbert Faszcza

Celtologia po Mallorym – nowe perspektywy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

 

Ryciny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

 

O Autorach

 

Andrzej Dubicki – doktor, adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii starożytnej Dacji oraz XX-wiecznej Rumunii. Autor książki – „Wojny dackie 101–106 p.n.e.” (Zabrze–Tarnowskie Góry 2013).

 

Michał Norbert Faszcza – magister, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; głównym przedmiotem jego zainteresowań jest wojskowość republikańskiego Rzymu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z dyscypliną wojskową, jak również dzieje społeczności zachodniego Barbaricum; autor m.in. dwóch książek poświęconych tematyce cezariańskiej.

 

Adam Kędzierski – doktor, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie; członek Komisji Numizmatycznej przy PAN. Jego zainteresowania koncentrują się wokół numizmatyki i przemian osadniczych zachodzących we wczesnym średniowieczu w Wielkopolsce.

 

Łukasz Kieferling – magister, wykładowca na Wydziale Form Przemysłowych na krakowskiej ASP. Od trzech lat prowadzi Projekt Carrodunum, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze materialnej ludów celtyckich zamieszkujących terytorium dzisiejszej Polski. Jego głównym przedmiotem zainteresowań w ostatnich kilku latach było badanie procesów technologicznych i uwarunkowań funkcjonowania mennicy celtyckiej.

 

Marek Olędzki – prof. UŁ dr hab., pracownik Zakładu Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego Instytutu Studiów Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego główne zainteresowania skupiają się na dziejach antycznego Barbaricum.

 

Damian Waszak – magister, współtwórca i redaktor naczelny (od sierpnia 2012 r.) czasopisma „Starożytności”. Swoje badania koncentruje wokół wojskowości antycznej i dziejów Rzymu okresu Republiki oraz późnego cesarstwa (epoka Konstantyna Wielkiego).

 

Leszek Ziąbka – magister, kustosz Działu Archeologii w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej, kierownik Rezerwatu Archeologicznego Kalisz–Zawodzie. Zajmuje się problematyką osadnictwa celtyckiego w dorzeczu Prosny.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...