Produkt dostępny!
Wysyłka w ciągu: 2 dni
Wydawca: Tetragon

Celtica. Studia z dziejów Celtów

TOM III

 

Praca zbiorowa

 

Uważam tom przedstawiony do oceny za bardzo wartościowy i wart opublikowania. Zawiera obszerne teksty, które sporo wnoszą do stanu wiedzy na temat szeroko pojętej Celtyki, są niezwykle pożyteczne dla polskiego Czytelnika, zainteresowanego starożytnościami celtyckimi.

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

 

Treść recenzowanej pracy znajduje się w głównym nurcie moich zainteresowań naukowych, co pozwala mi stwierdzić, że książka pt. Celtica t. IIl, wyróżnia się

pogłębionym ujęciem prezentowanych w niej zagadnień. Opublikowanie jej niewątpliwie przyczyni się do udostępnienia zawartych tu poglądów szerokiemu gronu badaczy, wnosząc nowe wartości poznawcze do literatury przedmiotu. Recenzowana praca stanowi świetną podstawę, która z pewnością zostanie wykorzystania w trakcie dyskusji toczonych współcześnie nad problematyką fenomenu cywilizacji celtyckiej. Zawarte tutaj treści pozwalają na stwierdzenie, że niniejsza pozycją jest niezwykle istotną i będzie miała ważne miejsce na rynku wydawniczym publikacji naukowych.

dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM

 

Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

O autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Brytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Michał Norbert Faszcza

Powstanie i upadek brytońskiego królestwa Atrebatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Utworzenie i wzrost znaczenia królestwa (ok. 50–10 przed Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . 13

Zmierzch i upadek królestwa Atrebatów (10 r. przed Chr.–43 r. po Chr.) . . . . . . . . . . 19

Kontrowersje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Galia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kalina Kulikowska

Bibracte jako wzorcowy przykład struktury oppidalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kontekst przyrodniczy stanowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Chronologia stanowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Organizacja przestrzenna oppidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Fortyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Przestrzeń publiczna i przestrzeń sakralna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Zabudowa mieszkalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Oppidum jako miejsce produkcji i wymiany handlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Metalurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Szkło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Ceramika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Monety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Damian Waszak

Riothamus rex Brittonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

O tytule i pochodzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Po stronie Rzymu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Datacja, lokalizacja miejsca i powody przybycia Riothamusa na kontynent . . . . . . . . 53

Kampania i kres Riothamusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Tomasz Bochnak, Kalina Kulikowska

2005–2014 – dziesięć lat polsko-czeskich badań archeologicznych na Mont Beuvray –

Bibracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Sektor Côme Chaudron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Faza 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Faza 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Faza 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Faza 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Sektor Champlain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Faza 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Faza 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Faza 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Faza 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Faza 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Faza 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Irlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Małgorzata Kaźmierczak

„Matka Gaelów” – Święta Brygida. Analiza źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Celtowie w Europie Środkowo-Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Michał Badoń-Lehr

Klamry z końskimi główkami – ich znaczenie i funkcja w kulturze celtyckiej . . . . . . . 93

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Celtowie na ziemiach polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Marcin Bohr

Z problematyki garncarstwa warsztatowego kultury lateńskiej na Dolnym Śląsku . . . . 110

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Kalina Kulikowska, Milena Teska

Oppidum – w poszukiwaniu definicji zjawiska... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Oppidum w ujęciu Juliusza Cezara i Tytusa Liwiusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Oppidum a określenia synonimiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Dotychczasowe definicje oppidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

 

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...