Produkt dostępny!
Wysyłka w ciągu: 2 dni
Wydawca: Tetragon

Celtica. Studia z dziejów Celtów

TOM IV

 

Praca zbiorowa

 

Zawartość tomu jest różnorodna i urozmaicona, zawiera on zarówno teksty typowo historyczne, jak i archeologiczne. Co ciekawe, trzy z tych artykułów dotyczą problematyki struktury społecznej i miejsca kobiet w tejże strukturze. Całość tomu jest, przy wspomnianej różnorodności, spójna i niewątpliwie warta opublikowania.

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Zróżnicowanie problematyki tekstów prezentowanych w poszczególnych częściach (...) ponownie, jak miało to miejsce we wcześniejszych odsłonach ‚Celtiki’ stanowi ważny atrybut tegoż wydawnictwa i pewien już wyraźny znak rozpoznawczy tej serii. Pozwalają one wejrzeć w różne aspekty badań nad Celtami i prezentują wielość kategorii źródłowych dlań dostępnych.

dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM

Instytut Prahistorii UAM

Polecamy