Produkt dostępny!
Wysyłka w ciągu: 5 dni
Wydawca: Napoleon V

Rajmund III i upadek Jerozolimy (1140-1187)

 

M. W. Baldwin

 

Format B5, twarda oprawa,

182 strony, mapy,

wysokiej jakości papier.

ISBN: 978-83-7889-244-1

 

Celem niniejszej biografii jest przedstawienie sytuacji w Lewancie w latach poprzedzających upadek Jerozolimy – poprzez analizę charakteru Rajmunda III z Trypolisu oraz interpretację motywów i działań podejmowanych w czasach kryzysu przez niego samego i ludzi z nim związanych. Ponieważ ów kryzys miał w dużej części charakter militarny, niezbędne jest tu dokonanie szczegółowego opisu bitwy pod Hittin; natomiast przemiany instytucjonalne, społeczne i ekonomiczne zostały omówione tylko o tyle, o ile wiążą się z całą opowieścią.

Termin „Jerozolima”, użyty jak w tytule, odnosi się do Królestwa Jerozolimskiego w ograniczonym sensie tego pojęcia – do najbardziej wysuniętego na południe państwa syryjsko-łacińskiego, które upadło w 1187 r.

 

Spis treści

Skróty użyte w przypisach

Przedmowa

Wstęp: Lewant w XII wieku

I. Dzieciństwo i młodość Rajmunda

II. Rajmund w Królestwie Jerozolimskim – wzrost roli Saladyna

III. Rozłam w Królestwie

IV. Rajmund u szczytu swojej kariery w Królestwie Jerozolimy

V. Przewrót w Królestwie Jerozolimskim

VI. Bitwa pod Hittin

VII. Śmierć Rajmunda

 

Załączniki:

A. Opis ziem Tyberiady

B. Bitwa pod Hittin: literatura

C. Adnotacja w sprawie oskarżeń o zdradę wysuwanych przeciwko Rajmundowi

D. Tablica genealogiczna

Bibliografia

Polecamy