Wczytuję dane...
Wysyłka w ciągu: 2 dni
Wydawca: Infort Editions

Wojna smoleńska 1632–1634

 

Wacław Lipiński

 

ISBN 978-83-64023-01-9

   261 str.

   21 map i schematów

   145x205 mm

   Okładka miękka ze skrzydełkami

   Zabrze - Tarnowskie Góry 2012

 

 

Spis treści:

 

I Materjały i źródła do

wojny smoleńskiej 1632–1634

II Stosunki polsko-rosyjskie w przededniu

wojny smoleńskiej 1632–1634

i obustronne przygotowania wojskowe

III Początek działań rosyjskich

w wojnie smoleńskiej (1632–1634)

IV Działania wojenne polsko-rosyjskie

pod Smoleńskiem od października 1632

do września 1633 r.

V Organizacja odsieczy i działania

wrześniowe pod Smoleńskiem w r. 1633

VI Bój o Żaworonkowe Wzgórza i osaczenie

Szeina pod Smoleńskiem (16–30 październik 1633 r.)

VII Kampanja zimowa 1633/34 i kapitulacja Szeina

 

Posłowie (prof. dr hab. Mirosław Nagielski)

Spis map i schematów

 

Notka o książce:

„Naprzód Kniaź Prozorowski Okolniczy i Wojewoda, przyjechawszy i z konia zsiadszy z pułku swego, który przodkiem szedł z chorągwiami na przybycie Szeina i Izmajłowa, i Białosielskiego, Wojewodów towarzyszów swoich oczekiwał. Po tym następował Charle d’Ebert, pułkownik rajtarski. Ten 15 kornetów rajtarskich z czołobiciem swoim pod nogi JKM. podrzucił, które, gdy czas niejaki na ziemi leżały, a z rozkazania JKM. podniesione były, przystąpili bliżej Szein, Prozorowski, Izmajłow, wojewodowie i czołem bili Królowi Jego Mości, a Białosielski chory na saniach leżący toż czynił (...). Po nim następujący pułk Szeinów bojarski chorągwi ośm. Po nim Dońców chorągwi trzy, a kozacka jedna. Po tych strzelecki pułk chorągwi sześć. Po nim pułku oberstera Jerzego Mattissona chorągwi ośm. Po nim oberstera Rozwornachorągwi ośm. Po nim oberstera Charley’a Jakóba chorągwi ośm. Po nim pułku nieboszczyka Sandersona, oberstera od Lesley’a zabitego, chorągwi ośm. Po nim Kitta oberstera pułku chorągwi ośm. Po nim oberstera Lesley’a pułku niemieckiego chorągwi siedm. A ruskich żołdatów chorągwi ośm pod nogami JKM. na ziemi leżały. Claudebat agmen chorągiew bojarska konna, nad którą głową Lepiana, a kozacka jedna. I te debita reverentia KJM. pod nogi JKM. podrzucone. Po odprawieniu tej ceremonji poszli wszyscy w drogę swoją cicho...”

Wślad za długą kolumną nieprzyjacielską – ruszyły następnego dnia dwie chorągwie kozackie rotmistrzów Moczarskiego i Piotrowskiego oraz rajtarski kornet Seja z zadaniem konwojowania Szeina aż pod Wiaźmę, skąd do Moskwy dalszy konwój, poprowadzić mają chorągwie hetmana koronnego Marcina Kazanowskiego. W obozie polskim tymczasem przy tryumfalnym huku dział z tysięcy piersi żołnierskich uderzał w niebo ogromny, dziękczynny śpiew: Te Deum laudamus.

  

Notka o autorze:

Wacław Lipiński (ur. 1896 w Łodzi, zm. 1949 we Wronkach), ps. „obywatel Socha”, „Aleksander”.

Dr hab. historii, podpułkownik Wojska Polskiego, działacz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

Organizator tajnego skautingu w Łodzi (1911), członek Polskich Drużyn Strzeleckich (1912), żołnierz Legionów Polskich (1914–1917) i POW. Od 1918 żołnierz Wojska Polskiego. Uczestnik walk o Lwów oraz wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921).

Od 1927 pracownik Samodzielnego Referatu Formacji Polskich w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie, a od 1932 czasopisma „Niepodległość” – organu Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, którego został dyrektorem (1936).

Brał udział w kampanii wrześniowej i obronie Warszawy (1939). Do 1942 r. przebywał na Węgrzech. Po powrocie do kraju współtworzył Konwent Organizacji Niepodległościowych. Więziony przez Niemców (1944). Stał na czele Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej (1946). Aresztowany (1947) i skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywotnie więzienie. Najprawdopodobniej zamordowany przez komunistów w więzieniu we Wronkach.