Produkt dostępny!
Wysyłka w ciągu: 30 dni
Wydawca: Tetragon

1. Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte

 

Kamil Anduła

 

ISBN 978-83-63374-37-2

Wymiary: 165 x 235 mm

Okładka: twarda

 

Monografia 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte autorstwa Kamila Anduły, to pierwsza od lat publikacja poświęcona jednostce tzw. ludowego Wojska Polskiego. Napisana z dzisiejszej perspektywy i pozbawiona balastu ideologicznego, na ponad 500 stronach opisuje powstanie, organizację i szlak bojowy tej niezwykle ciekawej formacji. Autor korzystał w niej obficie z polskich, niemieckich i sowieckich materiałów archiwalnych. Tekst zobrazowany jest ponad 100 zdjęciami, kilkudziesięcioma oryginalnymi szkicami i oleatami oraz obsadą personalną.

 

Spis treści:

 

Wstęp .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Rozdział I. Formowanie 1. pułku czołgów i 1. brygady pancernej. . . . . . . . . . . . 11

I.1.  Geneza Wojska Polskiego na froncie wschodnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

I.2.  Formowanie 1. pułku czołgów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

I.3.  Powstanie 1. brygady pancernej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

I.4.  Etat i struktura organizacyjna 1. brygady pancernej. . . . . . . . . . . . . . . . . .37

I.5.  Uzbrojenie i wyposażenie oraz środki transportu brygady .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51

I.6.  Szkolenie polityczno-wychowawcze i problemy dyscyplinarne. . . . . . . . . . . .70

I.7.  Struktura demograficzna składu osobowego brygady .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .78

Rozdział II. Bitwa pod Lenino .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

II.1.  Przegrupowanie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

II.2.  Plan bitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

II.3.  Działania bojowe 1. pułku czołgów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

II.4.  Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Rozdział III. Na Smoleńszczyźnie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118

III.1.  1. pułk czołgów w taktycznym podporządkowaniu 1. DP. . . . . . . . . . . . . . 118

III.2.  Przegrupowanie na Smoleńszczyznę i jego konsekwencje. . . . . . . . . . . . . . 123

III.3.  Zima na Smoleńszczyznie (15 I–16 III 1944 r.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Rozdział IV. Przegrupowanie i pobyt na Ukrainie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

IV.1.  Utworzenie 13. pułku artylerii pancernej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

IV.2.  Przegrupowanie i pobyt 1. brygady pancernej na Wołyniu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

Rozdział V. Na warszawskim obszarze operacyjnym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180

V.1.  Warszawski kierunek operacyjny na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. . . . . . . 180

V.2.  Brygada w operacji brzesko-lubelskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

V.3.  Powstanie przyczółka warecko-magnuszewskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

V.4.  Boje na przyczółku warecko-magnuszewskim .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198

V.5.  Ocena działań bojowych brygady na przyczółku warecko-magnuszewskim . . . 252

V.6.  Reorganizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Rozdział VI. Na przedpolu Warszawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

VI.1.  Wyzwolenie prawobrzeżnej Warszawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

VI.2.  Wyzwolenie Jabłonny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

VI.3.  Pauza operacyjna. 29 października 1944 r.–11 stycznia 1945 r.. . . . . . . . . . . 284

Rozdział VII. Brygada w ofensywie zimowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 294

VII.1.  Plan operacji warszawskiej 1. Frontu Białoruskiego i zadania 1. AWP. . . . . . . 294

VII.2.  Udział 1. brygady pancernej w operacji warszawskiej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 297

VII.3.  W podporządkowaniu sowieckiej 47. armii – udział w wyzwoleniu Bydgoszczy . 302

Rozdział VIII. Przez Wał Pomorski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319

VIII.1.  W osłonie prawego skrzydła 1. Armii Wojska Polskiego i sowieckiej 3. armii

uderzeniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

VIII.2.  Zdobycie Mirosławca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 335

VIII.3.  Między Mirosławcem a Wierzchowem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 344

VIII.4.  W odwodzie dowódcy 1. AWP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

VIII.5.  Podsumowanie walk 1. brygady pancernej w lutym 1945 r.. . . . . . . . . . . . . 368

Rozdział IX. Operacja pomorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374

IX.1.  Działania na Pomorzu Środkowym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 374

IX.2.  Zwrot na Pomorze Gdańskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

IX.3.  Boje o Wejherowo i pod Janowem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

IX.4.  Wyzwolenie Gdyni i walki na Kępie Oksywskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

IX.5.  1. brygada pancerna w okresie od zakończenia walk do zakończenia II wojny

światowej w Europie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

IX.6.  Podsumowanie działań bojowych 1. brygady pancernej w operacji pomorskiej  . 451

Zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Obsady personalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

Załączniki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 497

Skorowidz nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Skorowidz nazw geograficznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  510

Polecamy