Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Będąc Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym FortGier.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym objąłeś towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie możesz przesłać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fortgier.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną, na adres:

FORT GIER Sp. z o.o.

ul. XXI w. 21/1

05-500 Józefosław

z dopiskiem "Zwrot"

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dodatkowo jest on załączony poniżej tej informacji.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas. Koszt samego zwrotu towaru ponosisz Ty.

Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie przez nas dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu. Możesz poinformować nas o tym, na przykład wykonując prawo odstąpienia od umowy lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fortgier.pl . W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat np. bankowych w związku z tym zwrotem wpłaty.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

FORT GIER Sp. z o.o.

ul. XXI w. 21/1

05-500 Józefosław

z dopiskiem "Zwrot".

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Prosimy o nie przesyłanie przesyłek „za pobraniem” oraz przesyłek na koszt odbiorcy.

Zgodnie z prawem Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

FORT GIER Sp. z o.o.

ul. XXI w. 21/1

05-500 Józefosław

e-mail: sklep@fortgier.pl

 

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość

Cena jednostkowa brutto [PLN]

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)__________________________________________

 

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)  ____________________________________________

 

Adres Konsumenta(-ów)  ____________________________________________________

 

 

 

______________________________

Podpis Konsumenta(-ów)

        (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.