Wczytuję dane...
Regulamin

1.     Sklep internetowy www.fortgier.pl (zwany dalej Sklep) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Jego właścicielem jest firma FORT GIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-500 Józefosław, ul. XXI w. 21/1, NIP:1231544195, REGON: 526937403

2.     Po złożeniu zamówienia Klient dostaje emailem informację o zamówieniu (rodzaj i ilość zamówionych produktów, koszt zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy do Sklepu dotrze zamówienie złożone przez Klienta (Klient złożył zamówienie kończąc proces wybraniem przycisku "Kupuję i płacę").

Klient ma obowiązek dokonać przelewu przy przedpłacie (w przypadku produktów dostępnych na magazynie sklepu FortGier.pl) w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku produktów dostępnych na zamówienie (termin wysyłki dłuższy niż 2 dni) o dokonanie przedpłaty Klient zostanie poproszony, kiedy towar będzie już w magazynie Sklepu.

3.     Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura (na życzenie Klienta).

4.     Wszystkie ceny produktów podawane są w kwocie brutto w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6.     Klient może wystąpić o zmiany w zamówieniu na drodze mailowej do momentu wysłania produktu.

7.     Klient może wycofać złożone zamówienie emailem pod adresem sklep@fortgier.pl do momentu jego wysłania.

8.     Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

9.     Klient może zrezygnować z zakupionego produktu w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia. Możliwe jest to tylko wtedy, jeśli towar nie był używany, jest kompletny i znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Elementy towaru oraz opakowanie nie mogą nosić śladów używania lub zniszczenia.
Zwracany towar klient przesyła na własny koszt na adres Sklepu, załączając też dowód zakupu. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu Sklep zwraca koszt produktu oraz najtańszy dostępny w Sklepie koszt wysyłki na konto klienta. Koszt zwrotu towaru nie podlega zwrotowi (ponosi je Klient).

10.   Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia złożonego zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

11.   Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień, których czas wysyłki wynosi powyżej 2 dni, gdyż produkty z takim czasem realizacji sprowadzane są na zamówienie. W takich przypadkach Sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu i żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. O takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany i on zdecyduje o anulowaniu części bądź całości swojego zamówienia. Ewentualne wpłacone przez Klienta pieniądze za anulowane zamówienie zostaną zwrócone w całości na wskazane konto w ciągu 7 dni.

12.   Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

13.   Reklamacja wady technicznej.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Sklepu wraz z dowodem zakupu oraz opisem stwierdzonej wady.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Dopuszczalne także jest przesłanie zdjęć wadliwego towaru drogą elektroniczną, jeśli umożliwiają one jednoznaczne stwierdzenie wady. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. Wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

14.   Reklamacja przesyłki.

Przesyłka kurierska. W chwili odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić, czy opakowanie jest nieuszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania,  należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji). Następnie należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towary nie noszą śladów uszkodzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół na którym musi podpisać się kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji. Zeskanowany protokół można przesłać na adres mailowy Sklepu lub pocztą do siedziby firmy.
Sugerujemy zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przy kurierze, nawet jeśli opakowanie nie nosi widocznych śladów uszkodzeń.

Przesyłka pocztowa. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, uszkodzenia, nieotrzymanie przesyłki przy wyborze dostarczenia towaru Pocztą Polską. W przypadku stwierdzenia przez Klienta opóźnienia w przesyłce, niezwłocznie przekazujemy numer nadania i Klient samodzielnie uczestniczy w procesie reklamacji.

Zrzekamy się prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na rzecz Klienta.

Zachęcamy do korzystania z przesyłek paczkomatowych lub kurierskich, jako pewniejszych i szybszych, przy niewielkiej różnicy w cenie.

15.   Ochrona danych osobowych.

Przez złożenie zamówienia w Sklepie FortGier.pl Klient dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez firmę FORT GIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 05-500 Józefosław, ul. XXI w. 21/1, NIP:1231544195, REGON: 526937403 i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z usługi newslettera lub złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych. Domyślnie okres przechowywania danych osobowych został ustawiony na 5 lat.

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Klientowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.

16.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

17.   Zasady dotyczące płatności bonami:

  • każdy bon posiada swój indywidulany numer
  • w przypadku oszustwa, bon może zostać zablokowany
  • bony wystawiane są z czasowym ograniczeniem ważności
  • bon realizowany może być jedynie na stronie naszego sklepu