Wczytuję dane...
Wysyłka w ciągu: 2 dni
Wydawca: Napoleon V

Studia nad staropolską sztuką wojenną

TOM IV

pod red. Zbigniewa Hunderta, Karola Żojdzia i Jana Jerzego Sowy

Format B5, twarda oprawa,

278 stron, ilustracje, mapy, wysokiej jakości papier.

ISBN: 978-83-7889-420-9

Przedstawione do recenzji szkice wyróżniają się rzetelnym i nowatorskim ujęciem wybranej problematyki badawczej, nadto zakresem wykorzystanych źródeł rękopiśmiennych i literatury przedmiotu, ale także stawianiem nowych interesujących problemów badawczych. Rozprawy stanowią dobry przykład rosnącego zainteresowania, również nowego spojrzenia, polskich historyków młodego pokolenia na nadal rozwijającą się problematykę badań naukowych nad dziejami wojen i wojskowości dawnej Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Na wyróżnienie zasługują zwłaszcza rozważania podejmujące problematykę patronatu hetmańskiego i klienteli wojskowej oraz propagandy wojskowej, a także badania struktur społecznych i narodowych określonych formacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Marka Wagnera