Produkt dostępny!
Wysyłka w ciągu: 5 dni
Wydawca: Napoleon V

Czołg Renault FT

Powstanie, budowa i użycie w boju

na Froncie Zachodnim i w Polsce

 

Witold J. Ławrynowicz

 

Format B5, twarda oprawa,

354 stron, ilustracje, mapy, wysokiej jakości papier.

ISBN:  978-83-7889-250-2

 

Jeśli długowieczność jest miarą sukcesu, to Renault FT był najlepszym czołgiem XX wieku. Książka "Czołg Renault FT. Powstanie, budowa i użycie w boju na Froncie Zachodnim i w Polsce” jest monografią tego pojazdy pancernego. Od momentu powstania w 1917 roku do końca służby w Afganistanie w latach 80-tych Renault FT zachował swoją wartość bojową. Był jedynym pojazdem pancernym, który brał czynny udział w obu wojnach światowych, w wielu krajach, w tym w Polsce, stał się zalążkiem nowego rodzaju sił zbrojnych – broni pancernej. Wprowadził używany do tej pory rozkład podstawowych elementów: silnik z tyłu, wieża na środku i kierowca z przodu. Był pierwszym czołgiem, na którym umieszczono obrotową wieżę pozwalającą na okrężne pole ostrzału. Odegrał ogromną rolę w końcowych walkach na Froncie Zachodnim, użyty w dogodnym terenie przełamywał obronę nieprzyjaciela i zawsze zmniejszał straty wśród francuskiej piechoty. Brał czynny udział w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 roku, a potem przez wiele lat stanowił trzon sił pancernych Wojska Polskiego.

Książka przedstawia krótką historię czołgu Renault FT od momentu powstania idei lekkiego czołgu, poprzez trudności konstrukcyjne, produkcję i walki we Francji w 1918 roku. Następnie opisuje wykorzystanie go w wojnach kolonialnych, rozbudowie sił pancernych w krajach Europy i Ameryki, walki po obu stronach w wojnie domowej w Hiszpanii oraz użycie w drugiej wojnie światowej. Oddzielna część jest poświęcona formowaniu 1. pułku czołgów w Polsce i bojom z Armią Czerwoną w 1920 roku, a następnie wykorzystaniu Renault FT w okresie międzywojennym. Jest jedyną monografią poruszającą wszystkie dziedziny związane z budową i działaniami czołgu Renault FT od początku jego istnienia do zakończenia działalności i odesłania pozostałych egzemplarzy do muzeów.

Jeśli długowieczność jest miarą sukcesu, to Renault FT był najlepszym czołgiem XX wieku. Książka "Czołg Renault FT. Powstanie, budowa i użycie w boju na Froncie Zachodnim i w Polsce” jest monografią tego pojazdy pancernego. Od momentu powstania w 1917 roku do końca służby w Afganistanie w latach 80-tych Renault FT zachował swoją wartość bojową. Był jedynym pojazdem pancernym, który brał czynny udział w obu wojnach światowych, w wielu krajach, w tym w Polsce, stał się zalążkiem nowego rodzaju sił zbrojnych – broni pancernej. Wprowadził używany do tej pory rozkład podstawowych elementów: silnik z tyłu, wieża na środku i kierowca z przodu. Był pierwszym czołgiem, na którym umieszczono obrotową wieżę pozwalającą na okrężne pole ostrzału. Odegrał ogromną rolę w końcowych walkach na Froncie Zachodnim, użyty w dogodnym terenie przełamywał obronę nieprzyjaciela i zawsze zmniejszał straty wśród francuskiej piechoty. Brał czynny udział w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 roku, a potem przez wiele lat stanowił trzon sił pancernych Wojska Polskiego. Książka przedstawia krótką historię czołgu Renault FT od momentu powstania idei lekkiego czołgu, poprzez trudności konstrukcyjne, produkcję i walki we Francji w 1918 roku. Następnie opisuje wykorzystanie go w wojnach kolonialnych, rozbudowie sił pancernych w krajach Europy i Ameryki, walki po obu stronach w wojnie domowej w Hiszpanii oraz użycie w drugiej wojnie światowej. Oddzielna część jest poświęcona formowaniu 1. pułku czołgów w Polsce i bojom z Armią Czerwoną w 1920 roku, a następnie wykorzystaniu Renault FT w okresie międzywojennym. Jest jedyną monografią poruszającą wszystkie dziedziny związane z budową i działaniami czołgu Renault FT od początku jego istnienia do zakończenia działalności i odesłania pozostałych egzemplarzy do muzeów.

Witold Jerzy Ławrynowicz urodził się w Warszawie, gdzie po ukończeniu w 1974 roku Liceum Ogólnokształcącego No. 1 im. B. Limanowskiego podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom Magistra Inżyniera Chemika w 1979 roku. Od 1977 roku rozpoczął działalność w Klubie Miłośników Dawnych Militariów Polskich w Warszawie. Brał udział w pracach Klubu, przez dwie kadencje jako sekretarz Klubu, do czasu wyjazdu na urlop w listopadzie 1981 roku koncentrując swoje zainteresowania na broni pancernej. Na forum Klubu wygłosił trzy wykłady: "Broń Pancerna w Kampanii Wrześniowej", "Broń Pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie" i "Polska Broń Pancerna przed Wrześniem 1939"; brał udział w organizowaniu wystaw: "Militaria 1918 roku" (1978) i "Wojsko Polskie w Kampanii Wrześniowej" (1979).

Stan Wojenny 13 grudnia 1981 zastał W. Ławrynowicza w Londynie w Wielkiej Brytanii i zmusił do emigracji. W roku 1983 podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym – Rutgers w New Jersey na Wydziale Chemii. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu tytułu Doktora Nauk Chemicznych w roku 1986 rozpoczął pracę w przemyśle w Kanadzie, a później w Stanach Zjednoczonych. W Kanadzie, pracując dla miejscowej gminy Związku Narodowego Polskiego wygłosił szereg okolicznościowych referatów przy okazji obchodów rocznic historycznych. Od września 1995 jest członkiem Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich im. A. Zaręby w Nowym Jorku.

Na emigracji publikował w polonijnym „Głosie Polskim” i „Armoured Fighting Vehicles News” w Kanadzie, „Nowym Dzienniku”, „Polish Heritage News” oraz „Polonia Today” w Stanach Zjednoczonych, „Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej” w Wielkiej Brytanii, „Relacjach” w Szwecji i w ukazujących się w Polsce periodykach: „MARS”, „Archeologia Wojskowa”, „Mundur i Broń”, „Glaukopis” oraz „Przegląd Historyczno-Wojskowy” oraz w tygodniku “Nowa Technika Wojskowa”. Kolejne prace zostały umieszczone w roczniku Klubu – „Hetman”. W sumie w Polsce i zagranicą w różnych periodykach opublikował 186 prac o tematyce historycznej.

Na terenie Stanów Zjednoczonych miał wykłady z historii polskiej broni pancernej dla Polish-American Historical Association (Atlanta 2007), Writers and Books (Rochester 2008) oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (Nowy Jork 2009 i 2010).

W Polsce wydał w wydawnictwie AJ-Press trzy książki zatytułowane: „Droga do Blitzkriegu”, „Prekursorzy” i „Schneider, St. Chamond” oraz jedną w wydawnictwie Progress „Renault FT & US Six-Ton Tank M1917”. Wszystkie książki opisują historię broni pancernej w okresie pierwszej wojny światowej i okresie międzywojennym. W 2010 roku wydał w Poznaniu w wydawnictwie Zysk swoją pierwszą powieść – „Halina”; druga powieść i trzecia, stanowiące kontynuację pierwszej, wyszły w wydawnictwie LTW w latach 2013 i 2014 roku pod tytułem „Kiedy krwawią kwiaty” oraz „Droga do człowieczeństwa”.

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...