Wczytuję dane...
Wysyłka w ciągu: 2 dni
Wydawca: Infort Editions

Użycie kawalerii w przyszłej wojnie na łamach

„Przeglądu Kawaleryjskiego” w latach 1924–1939

 

Andrzej Krzysztof Bucholz

 

ISBN 978-83-64023-68-2

134 str.

155x214 mm

Okładka miękka

Zabrze – Tarnowskie Góry 2015

 

Spis treści:

Wstęp

 I Kawaleria w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej

 II Organizacja kawalerii

 III Motoryzacja kawalerii

 IV Współpraca kawalerii z artylerią konną

V Kawaleria a lotnictwo

 VI Kolarze w działaniach kawalerii

 Uzbrojenie kawalerzysty oraz sprzęt ogniowy kawalerii

 Zakończenie

 Bibliografia

 

Notka o książce:

„Przegląd Kawaleryjski” był fachowym periodykiem przeznaczonym dla oficerów jazdy, wydawanym w latach 1924-1939 przez Departament Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Czasopismo to odegrało istotną rolę w kształtowaniu myśli wojskowej II Rzeczypospolitej, gdyż zamieszczano w nim artykuły dotyczące możliwości operacyjnego i taktycznego użycia jazdy w boju, a także jej współdziałania z innymi rodzajami broni. Wreszcie prowadzono rozważania dotyczące roli, jaką odegrała kawaleria w minionych konfliktach zbrojnych oraz dyskutowano o kierunkach jej rozwoju i miejscu na polu walki w ewentualnej przyszłej wojnie.

 Celem niniejszej pracy będzie dokonanie analizy, prezentowanych na łamach „Przeglądu Kawaleryjskiego”, koncepcji bojowego użycia kawalerii w nadchodzącym konflikcie zbrojnym przez siły wojskowe państw europejskich. Szczególny nacisk zostanie położony zwłaszcza na poglądy dotyczące motoryzacji jazdy oraz jej współpracy w boju z nowoczesnymi rodzajami wojsk. Zbadana zostanie również rola, jaką odegrała kawaleria podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej.

 

Notka o autorze:

Andrzej Krzysztof Bucholz urodzony w 1986 roku w Poznaniu. Doktorant w Instytucie Historii UAM w Poznaniu w Zakładzie Historii Polski XIX i XX wieku.

 W kręgu jego zainteresowań badawczych pozostaje problematyka kawalerii oraz dzieje nauki i uniwersytetów, a także historia Polski (a zwłaszcza Poznańskiego) w XIX i XX wieku.