Wczytuję dane...
Wysyłka w ciągu: 2 dni
Wydawca: Infort Editions

SPES IN VIRTUTE, SALUS IN VICTORIA

Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, Lublin 8-10 grudnia 2011

 

Praca zbiorowa pod red. Joanny Gładysz, Dominiki Lipskiej i Andrzeja Gładysza

 

ISBN 978-83-64023-49-1

   392 str.

   155x214 mm

   Okładka miękka

 

Spis treści:

 

Przedmowa

Wstęp

 

Sebastian Długoborski

Asyryjskie techniki zdobywania miast w świetle „Pytań do Szamasza”

 

Bartłomiej Proc

Trzy listy wodzów w „Persach” Ajschylosa

 

Daniel Gosk

Wygląd i uzbrojenie strażników grobu Chrystusa w średniowiecznej ikonografii z ziem polskich

 

Andrzej Gładysz

Dworzanie Zygmunta I w wojnie z Mołdawią (1530-1532)

 

Piotr Głowacki

Kozacy Zaporoscy w wojnie smoleńskiej 1632-1634

 

Michał Sierba

Tykocin podczas „potopu” szwedzkiego

 

Marek Groszkowski

Służba wojskowa Jana Stachurskiego od września 1655 do maja 1657 roku

 

Zbigniew Hundert

Chorągiew husarska Jana Sobieskiego w latach 1673-1676. Aspekty organizacyjne, społeczne i finansowe

 

Krzysztof Figa

Rola kawalerii w działaniach dywizji generała Jana Henryka Dąbrowskiego na Białorusi (lipiec-październik 1812 roku)

 

Damian Machaj

Andersonville. Przyczynek do funkcjonowania obozów jenieckich z okresu wojny secesyjnej

 

Marek Sadecki

Walki na Przełęczy Szypczeńskiej w 1877 roku

 

Marcin Jędrysiak

Pojęcie czynnej służby wojskowej w prawie polskim (1918-1924)

 

Krzysztof Fudalej

Dyskusje na temat broni pancernej na łamach wybranych czasopism niemieckojęzycznych w latach 1918-1933

 

Marcin Markowski

Wizerunki wodzów na banknotach polskich z lat 1918 – 1939

 

Artur Wodzyński

Żołnierze narodowości niemieckiej w szeregach Wojska Polskiego podczas kampanii 1939 roku

 

Ewelina Klimczak

Skradzione dzieciństwo, utracona młodość. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku z perspektywy dzieci i młodzieży na podstawie literatury wspomnieniowej

 

Bogusław Kosel

Przemiany w Wojsku Litewskim w pierwszym okresie okupacji sowieckiej. Wprowadzenie do tematu

 

Mateusz Nowikiewicz

Zjawisko zbierania łupów i trofeów wojennych wśród żołnierzy amerykańskich w trakcie kampanii na Guadalcanal (1942-1943) w świetle relacji z konfliktu

 

Daniel Chraniuk

Węgrzy, Włosi i Rumuni w bitwie stalingradzkiej we wspomnieniach Niemców

 

Ludwika Borzymek

Zrzuty lotnicze cichociemnych w latach 1942 – 1943 na terenie Ośrodka III Wyszków Obwodu „Rajski Ptak”

 

Anna Kraus

Spalona ziemia. Pacyfikacja wsi Prehoryłe na tle konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej

 

Magdalena Gajda

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Powstaniu Warszawskim

 

Michał Bednarczyk

Służba sanitarna w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w świetle wspomnień Grzegorza Fedorowskiego pseudonim „Gryf” i innych partyzantów

 

Maciej Stanecki

Schyłek brytyjskiego mocarstwa w oczach amerykańskich analityków. Defence White Paper 1966 w świetle analiz RAND Corporation

 

Kamil Szubart

Zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec w I wojnę w Zatoce Perskiej 1990–1991

 

Notka o książce:

Dzieje wojen i wojskowości od dawna cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród historyków. Zjawisko to jest wyraźnie widoczne w problematyce badań podejmowanych przez wielu przedstawicieli młodego pokolenia, którzy poświęcają się tej dziedzinie na etapie studiów magisterskich i doktorskich. Okazją do prezentacji efektów ich dociekań badawczych coraz częściej stają się sympozja i konferencje, organizowane bądź okazjonalnie, na przykład z okazji ważnych rocznic, bądź też cyklicznie, w ramach porozumień między kołami naukowymi działającymi w różnych ośrodkach akademickich. Do takich regularnie odbywających się spotkań o zasięgu ogólnopolskim należy Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości, której dziewiąta edycja miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w dniach 8-10 grudnia 2011 roku. Jej gospodarzem było Koło Naukowe Historyków Wojskowości KUL, a funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego sprawował mgr Andrzej Gładysz.

Referaty wygłoszone w trakcie tego spotkania przyniosły wiele interesującego materiału, który został przez organizatorów przygotowany do druku w tomie noszącym tytuł „Spes in virtute, salus in victoria”, Opublikowane w nim teksty, będące owocem wystąpień uczestników konferencji, stanowią bez wątpienia doskonałe odbicie szerokiego spektrum problemów, jakie starają się realizować ich autorzy w podejmowanych przez siebie badaniach. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, jak bardzo rozległa jest tematyka ich prac, zarówno pod względem chronologicznym i przestrzennym, jak i problemowym. (z Przedmowy)